Map Database  •  FAQ  •  RSS  •  Register  •  Login

Lines that need to be translated

<<

Lewin

User avatar

KaM Remake Developer

Posts: 3822

Joined: 16 Sep 2007, 22:00

Location: Australia

KaM Skill Level: Skilled

Post 06 Jan 2012, 12:48

Re: Dutch, French, German, Hungarian, Polish & Russian texts

Litude wrote:Actually the Russian readme is in HTML since the Russian manual was in HTML as well and I wanted them to have a similar look. Thanks a lot for translating it andreus, greatly appreciated!

Ahh I see, that makes sense :)
<<

caykroyd

User avatar

Crossbowman

Posts: 228

Joined: 27 Nov 2011, 23:00

Location: Brazil

Post 20 Jan 2012, 17:26

Re: Dutch, French, German, Hungarian, Polish & Russian texts

who made the brazilian translation?? There are many things that don't make much sense... maybe i could help to correct them...
<<

Lewin

User avatar

KaM Remake Developer

Posts: 3822

Joined: 16 Sep 2007, 22:00

Location: Australia

KaM Skill Level: Skilled

Post 21 Jan 2012, 00:04

Re: Dutch, French, German, Hungarian, Polish & Russian texts

caykroyd wrote:who made the brazilian translation?? There are many things that don't make much sense... maybe i could help to correct them...

This is the translation topic for Service Release 3, not the KaM Remake.
You can see the name of the translator in the credits. He hasn't responded to my emails for a while so I'll PM you the text and you can improve/update it.
<<

caykroyd

User avatar

Crossbowman

Posts: 228

Joined: 27 Nov 2011, 23:00

Location: Brazil

Post 21 Jan 2012, 15:05

Re: Dutch, French, German, Hungarian, Polish & Russian texts

Lewin wrote:
caykroyd wrote:who made the brazilian translation?? There are many things that don't make much sense... maybe i could help to correct them...

This is the translation topic for Service Release 3, not the KaM Remake.

oh, sorry :?
<<

Litude

User avatar

King Karolus

Posts: 1233

Joined: 01 May 2006, 22:00

Location: Finland

Post 27 Aug 2012, 18:57

Re: Lines that need to be translated

Found the TPR story from the Russian manual. No idea why I figured out it was there just now. Thought it might be cool to include in the other manuals, text is on the first page.
<<

kuba11100

Sword Fighter

Posts: 286

Joined: 16 Jul 2008, 22:00

Location: Poland

Post 27 Nov 2012, 16:19

Re: Lines that need to be translated

Khelben from Polish forum has found a mistake that was somehow added in one of SR3 releases (it was correct in SR2). String index 515, text.lib (town tutorial):
Jeśli&NBS;zaopatrzyłeś&NBS;już sobie zaopatrzenie w żywność, powinieniś skupić się na kolejnym celu, jakim jest produkcja broni. Zacznij od budowy Warowni w odpowiednim miejscu.

It should be:
Jeśli&NBS;zapewniłeś&NBS;już sobie zaopatrzenie w żywność, powinieniś skupić się na kolejnym celu, jakim jest produkcja broni. Zacznij od budowy Warowni w odpowiednim miejscu.
<<

Litude

User avatar

King Karolus

Posts: 1233

Joined: 01 May 2006, 22:00

Location: Finland

Post 02 Dec 2012, 07:49

Re: Lines that need to be translated

Thanks for the report!
<<

Bence791

Knight

Posts: 618

Joined: 20 Jul 2012, 20:25

Location: Hungary

KaM Skill Level: Beginner

Post 02 Jul 2013, 18:27

Re: Lines that need to be translated

- The rebel, rogue, vagabond and warrior now have unique sound effects
- A lázadó, gazfickó, csavargó és harcos mostantól egyedülálló hangokkal rendelkezik


- Revised statistics screen, now includes all buildings and occupants
- Átdolgoztuk a statisztika oldalt, mostantól magába foglal minden épületet és lakost


- Building a siege workshop now unlocks the carpenter in the statistics menu
- A járműgyártó építése feloldja az asztalost a statisztika menüben


I'll do the rest tomorrow :D Will take some time. I'll edit this post and put the translations here.

„Oh honourable herald, the old war has been though on our volatile kingdom. In a matter of just a few months both the beloved King Karolus and the rogue heir, Prince Lothar, were lost. This has really been a very difficult test of strength for the kingdom. Only your reputation as a courageous and intelligent military leader has prevented the princes from taking the kingdom to the verge of yet another civil war.

Following the war, a few quiet years have passed by and life in the kingdom has improved, but the kingdom has not reached its former state. However, that is not why I came to seek you in your castle, good herald.

Prince Matthias Postumus, a distant relative of the late King Karolus, has asked for assistance from the council. His father, King Bogart, was killed during a falconry trip under suspicious circumstances. After this, the leaders of the three oldest aristocratic families of the kingdom immediately expressed a surprising willingness to take on »the unbearable burden of government« until the heir would grow old enough. In just three days after the start of these strange events, the prince noticed that persuaded by the generous promises by members of the mighty merchant league, his subjects one after another began to refuse to carry out his orders.

Fearing for his life and the future of the kingdom, the courageous prince has requested for troops to aid in restoring the rule back into the hands of his family.

However, it is the belief of the council that what Prince Matthias really needs is the help of a great military leader such as yourself, as he doesn't have any experience in waging war. Surely, it would be a very wise way of teaching the young prince the wicked ways of war.

Should you be willing to take on this enormous task, a ship with a small group of courageous troops waits for you ready to set sail at dawn for the shores of the rebelling kingdom.

Please help the young prince, as you are the only one with the experience necessary for this difficult task; to reclaim the crown to its rightful owner.”

Hungarian: Ó, tiszteletreméltó hírnök, a régi háború bár véget ért királyságunkban, néhány hónap leforgása alatt eltűnt szeretett királyunk, Karolus, és az örököse, Lothar herceg. Ez egy nagyon nehéz erőpróba volt a királyságra nézve. Csak az Ön, egy bátor és intelligens katonai vezető hírneve akadályozta meg a hercegeket attól, hogy megszerezzék a királyságot, ezzel egy lehetséges polgárháború szélére sodorva azt.

A háborút követően néhány csendes év telt el, és az élet a királyságban jobbra fordult, de nem érte el korábbi állapotát. Azonban nem ez az, amiért eljöttem, hogy megkeresselek itt, a kastélyodban, jó hírnök.

Matthias Postomus herceg, Karolus király távoli rokona, támogatást kért a tanácstól. Apja, Bogart király, gyanús körülmények között egy solymászúton halt meg. Ez után, a királyság három legidősebb arisztokrata családjainak vezetői azonnal kifejezték hajlandóságukat, hogy felvállalják a »kormány kibírhatatlan terheit«, amíg az örökös eléggé meg nem öregszik. Csak három nappal ezen fura események kezdete után, a herceg észrevette, hogy alattvalói az Erős Kereskedők Szövetségének nagylelkű ígéreteitől meggyőzve egymás után kezdték megtagadni a parancsainak végrehajtását.

Az életét és a királyság jövőjét féltve a bátor herceg azt kérte a katonáktól, hogy segítsenek visszaszerezni a hatalmat a családja kezébe.

Azonban a tanács hite arról, amit Matthias herceg igazán szeretne, az egy remek katonai vezető, mint Ön, mivel nincs tapasztalata a hadviselésben. Ez biztosan egy bölcs mód lenne arra, hogy megtanítsák a herceget a háborúzás gonosz módjaira.

Vállalná-e ezt a hatalmas feladatot? Egy hajó, rajta egy csapat bátor katonával készen vár Önre, hogy útra keljenek hajnalban a lázadó királyság partjaihoz.

Kérlek, segíts a fiatal hercegen, mivel csak Önnek van elég, szükséges tapasztalata ehhez a nehéz feladathoz; visszaszerezni a koronát a jogos tulajdonosának.Also, there was a line that I didn't translate, could you put it back so I could do it, Litude?
Last edited by Bence791 on 03 Jul 2013, 17:14, edited 1 time in total.
The Kamper is always taking my colour!

<<

Michieru

User avatar

Recruit

Posts: 30

Joined: 20 Sep 2008, 22:00

Location: Germany

KaM Skill Level: Average

Post 02 Jul 2013, 20:59

Re: Lines that need to be translated

All German strings:

"Oh ehrenhafter Herold, der alte Krieg ist jedoch in unserem vergänglichen Königreich gewesen. In gerade einmal paar Monaten wurden sowohl der geliebte König Karolus als auch der skrupellose Erbe, Prinz Lothar, getötet. Das ist wirklich eine sehr schwierige Kraftprobe für das Königreich gewesen. Nur Ihr Ruf als ein mutiger und intelligenter militärischer Führer hat die Prinzen davon abgehalten, das Königreich an den Rand eines weiteren Bürgerkriegs zu bringen.

Im Anschluss an den Krieg sind ein paar ruhige Jahre vorbeigegangen, und das Leben im Königreich hat sich verbessert, aber das Königreich hat seinen ehemaligen Zustand nicht erreicht. Jedoch ist dies nicht der Grund, warum ich gekommen bin, um Sie in Ihrem Schloss zu suchen, guter Herold.

Prinz Matthias Postumus, ein entfernter Verwandter des verstorbenen Königs Karolus, hat um Hilfe vom Rat gebeten. Sein Vater, König Bogart, wurde während eines Vogeljagdausflugs unter sehr verdächtigen Umständen getötet. Danach haben die Führer der drei ältesten aristokratischen Familien des Königreichs sofort eine überraschende Bereitwilligkeit ausgedrückt, die „unerträgliche Last der Regierung“ zu übernehmen, bis der Erbe alt genug sein würde. Drei Tage nach dem Beginn dieser seltsamen Ereignisse ist dem Prinzen aufgefallen, dass seine Untertanen nacheinander begannen, die Ausführung seiner Befehle zu verweigern.

Sich um sein Leben und die Zukunft des Königreichs fürchtend, hat der mutige Prinz Truppen angefordert, um mit deren Hilfe die Herrschaft zurück in die Hände seiner Familie zu bringen.

Jedoch glaubt der Rat, dass das, was Prinz Matthias wirklich braucht, die Hilfe eines großen militärischen Führers, wie Ihr es seid, ist, weil er keine Erfahrung im Führen von Kriegen hat. Sicher würde es eine sehr kluge Wahl sein, den jungen Prinzen in den schlechten Wegen des Krieges zu unterrichten.

Wenn Sie bereit sind, diese enorme Aufgabe zu übernehmen, wartet ein Schiff mit einer kleinen Gruppe von mutigen Truppen auf Sie, welches bereit ist bei Tagesanbruch Segel in Richtung der Küsten des rebellierenden Königreichs zu setzen.

Helfen Sie bitte dem jungen Prinzen, weil Sie der einzige mit der für diese schwierige Aufgabe notwendigen Erfahrung sind; die Krone seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückzufordern."
<<

Litude

User avatar

King Karolus

Posts: 1233

Joined: 01 May 2006, 22:00

Location: Finland

Post 03 Jul 2013, 16:13

Re: Lines that need to be translated

Thanks for the translations Bence791 and Michieru!
<<

Bence791

Knight

Posts: 618

Joined: 20 Jul 2012, 20:25

Location: Hungary

KaM Skill Level: Beginner

Post 04 Jul 2013, 12:42

Re: Lines that need to be translated

Oh sorry I have forgotten to write a post that I have finished it :)

Litude:
Also, there was a line that I didn't translate, could you put it back so I could do it?

It was between the long text and the 3 lines.
The Kamper is always taking my colour!

<<

Vatrix

User avatar

Council Member

Posts: 410

Joined: 19 Apr 2013, 20:30

Location: Czech Republic

KaM Skill Level: Veteran

Post 04 Jul 2013, 13:50

Re: Lines that need to be translated

75 pages, thats very big number of lists, which must be translated. But czech translation will be by me - so the best :D
I fixed The Shattered Kingdom and The Peasants Rebellion here!
<<

Litude

User avatar

King Karolus

Posts: 1233

Joined: 01 May 2006, 22:00

Location: Finland

Post 04 Jul 2013, 20:53

Re: Lines that need to be translated

Bence791 wrote:Also, there was a line that I didn't translate, could you put it back so I could do it, Litude?

Sorry, I was getting ahead of myself. :D The line I removed by mistake is:
Currently most official localizations of the game are supported by the patch.

Great work on the translating!

@vatrix: Sounds promising!
<<

WhiteWolf

User avatar

Warrior

Posts: 126

Joined: 05 Jul 2013, 11:07

Location: The Netherlands

KaM Skill Level: Beginner

Post 08 Jul 2013, 11:41

Re: Lines that need to be translated

Ehh well I read the first comment in this topic and I tried my best to translate the dutch strings ;)

At first I thought: 'just dutch translation', but since KaM uses some sort of old-english I thought that it would be nice if I used old-dutch. So I used a web application for the second translation.

Below both results,


"Oh eervolle voorbode, de oude oorlog is zwaar geweest voor ons al vluchtige koninkrijk. In een kwestie van slechts een paar maanden werden zowel de geliefde Koning Karolus als de slechte erfgenaam, Prins Lothar, verloren. Dit is een zware test voor de kracht van het koninkrijk. Alleen uw reputatie als moedig en intelligente militaire leider heeft ervoor gezorgd dat de prinsen het rijk niet in nog een bloedige burgeroorlog storten.

Na de oorlog zijn er een aantal rustige jaren voorbij gegaan en het leven in het koninkrijk is verbeterd, maar het koninkrijk heeft nog niet de oude staat bereikt. Maar dat is niet de reden waarom ik je in je kasteel bezoek, goede voorbode.

Prins Matthias Postumus, een ver familielid van wijlen Koning Karolus, heeft om raad gevraagd. Zijn vader, Koning Bogart, werd onder verdachte omstandigheden gedood tijdens een valkenjacht. Hierna toonde de oude leiders van de drie oudste adellijke families van het koninkrijk verrassend de bereidheid om “de ondraaglijke last van het koninkrijk op zich te nemen”, tot de erfgenaam oud genoeg zou zijn om dit zelf aan te kunnen. Binnen enkele dagen, na het beginnen van deze vreemde gebeurtenissen, merkte de prins dat de een na de ander werd overtuigd door de machtige handelsfederatie en zijn orders begonnen te weigeren.

Vrezend voor zijn leven en de toekomst van het koninkrijk, heeft de moedige prins troepen gevraagd om te helpen bij het herstellen van de macht van zijn familie.

Het is echter de overtuiging van de Raad dat wat Prince Matthias echt nodig heeft is de hulp van een grote militaire leider zoals uzelf, aangezien hij geen ervaring heeft in het voeren van een oorlog. Het zou zeker een goede manier zijn, voor de jonge prins, om de verschillende manieren van oorlog voeren te leren.

Mocht u bereid zijn om deze enorme taak op u te nemen, ligt er een schip met een kleine groep moedige krijgers klaar om uit te varen bij zonsopgang voor de kusten van het opstandige koninkrijk.

Help de jonge prins alstublieft, u bent de enige met de ervaring die nodig is voor deze moeilijke taak. Herwin de kroon voor de rechtmatige eigenaar"Second translation, old-dutch


Oh eervolle voorbode, d'oud'oorlogh sijt swaer geweescht voor onsch alreedsch vlugtighe koninkrijk. In eene kwestie van slegtsch eene paer maenden werden sowel de geliefde Koningh Karolusch alsch de slegte erfgenaem, Prinsch Lothar, verloren. Dit sijt eene sware test voor de kragt van 't koninkrijk. Alleen uw reputatie alsch moedigh ende intelligente militaire leijder heeft ervoor gesorgt dat de prinsen 't rijck niet in nogh eene bloedighe burgeroorlogh storten.

Na d'oorlogh sijn er eene aental rustighe jaaren voorbij gegaen ende 't bestaen in 't koninkrijck sijt verbeterd, maer 't koninkrijck heeft nogh niet d'oude staet bereijkt. Maer dat sijt niet de reden waerom ick je in je kasteel bezoek, goede voorbode.

Prinsch Matthiasch Postumus, eene ver familielit van wijlen Koningh Karolus, heeft om raet gevraegd. sijn vader, Koningh Bogart, wert onder verdagte omstandigheden gedoot tijdensch eene valkenjagt. Hierna toonde d'oude leijdersch van den drie oudste adellijke familiesch van 't koninkrijck verrassent de bereijdheyt om “d'ondraeglijke last van 't koninkrijck op sigzelve te nemen”, tot de erfgenaem out genoegh sou sijn om dit self aen te kunnen. Binnen enkeele daaghen, na 't beginnen van desche vreemde gebeurtenissen, merkte de prinsch dat de eene na d'ander wert oovertuigt door de magtighe handelsfederatie ende sijn ordersch begonnen te weijgeeren.

Vresent voor sijn bestaen ende de toekomst van 't koninkrijk, heeft de moedighe prinsch troepen gevraegt om te helpen bij 't hersgtellen van den magt van sijn familie.

Het sijt egter d'oovertuigingh van den Raet dat wat Prince Matthiasch egt nodigh heeft sijt de hulp van eene grote militaire leijder soalsch uzelf, aenghezien hij geen ervaringh heeft in 't voeeren van eene oorlog. 't sou voorzeker eene goede manier sijn, voor de jonghe prins, om de versghillende manieeren van oorlogh voeeren te leeren.

Mogt u bereijt sijn om desche enorme taeck op u te nemen, ligt er eene schip met eene kleijne groep moedighe krijgersch klaer om uijt te vaaren bij sonsopgangh voor de kusten van 't opstandighe koninkrijk.

Help de jonghe prinsch alstublieft, u bent de eenighe met de ervaringh die nodigh sijt voor desche moeijlijke taek. Herwin de kroon voor de regtmatighe eijgenaerTo all forum people, feedback is always welcome :)
<<

Litude

User avatar

King Karolus

Posts: 1233

Joined: 01 May 2006, 22:00

Location: Finland

Post 08 Jul 2013, 17:27

Re: Lines that need to be translated

Thanks a lot for the translation!

The German and Dutch releases will be posted on Thursday. The Hungarian one will as well provided I can get that last line translated.
PreviousNext

Return to 1.60 Patch (Service Release 3)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests